• SEMARAK SUKAN
  Kembalikan keupayaan perniagaan anda

  Ciri-ciri

  • Tujuan Pinjaman: Modal Kerja dan Pembelian Aset
  • Amaun Pinjaman: Sehingga RM50,000
  • Tempoh Pinjaman: Sehingga 5.5 tahun termasuk 6 bulan pertama moratorium ke atas pembayaran ansuran bulanan
  MOHON SEKARANG
  SEMARAK SUKAN
  Kembalikan keupayaan perniagaan anda

  Ciri-ciri

  • Tujuan Pinjaman: Modal Kerja dan Pembelian Aset
  • Amaun Pinjaman: Sehingga RM50,000
  • Tempoh Pinjaman: Sehingga 5.5 tahun termasuk 6 bulan pertama moratorium ke atas pembayaran ansuran bulanan
  MOHON SEKARANG

BSN Micro Semarak Sukan ialah satu kemudahan pinjaman mikro di bawah inisiatif Program Semarak Niaga Keluarga Malaysia (SemarakNiaga) yang ditawarkan kepada pengusaha fasiliti sukan untuk membantu dan menyokong perniagaan.

KELAYAKAN

 • Perusahaan mikro (Milikan Tunggal/ Perkongsian/ Syarikat Sdn. Bhd.) yang dimiliki oleh pengusaha fasiliti sukan.
 • Dimiliki oleh warganegara Malaysia.
 • Perniagaan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Perniagaan telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan.

KADAR

 • 4.00% setahun

Dokumen yang Diperlukan

Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Lesen Perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang sah.
Salinan Kad Pengenalan Pemilik Tunggal/ Rakan Kongsi/ semua Pengarah/ Pemegang Saham/ Penjamin (jika berkenaan).

Penyata Akaun Bank untuk tiga (3) bulan terkini.

Salinan bil elektrik dan air premis perniagaan.

Lain-lain dokumen sokongan tambahan sekiranya diperlukan oleh pihak Bank.

CARA MEMOHON

NOTA:

Kunjungi cawangan kami

Kunjungi Pusat Pembiayaan Perniagaan kami yang terdekat untuk maklumat lanjut ATAU muat turun Borang Permohonan DI SINI.