• SEMARAK-NITA
  Kembalikan keupayaan perniagaan anda

  Ciri-ciri

  • Tujuan Pinjaman: Modal Kerja dan Pembelian Aset
  • Amaun Pinjaman: Sehingga RM50,000
  • Tempoh Pinjaman: Sehingga 5.5 tahun termasuk 6 bulan pertama moratorium ke atas pembayaran ansuran bulanan
  MOHON SEKARANG
  SEMARAK-NITA
  Kembalikan keupayaan perniagaan anda

  Ciri-ciri

  • Tujuan Pinjaman: Modal Kerja dan Pembelian Aset
  • Amaun Pinjaman: Sehingga RM50,000
  • Tempoh Pinjaman: Sehingga 5.5 tahun termasuk 6 bulan pertama moratorium ke atas pembayaran ansuran bulanan
  MOHON SEKARANG

BSN Micro Semarak-Nita ialah satu kemudahan pinjaman mikro di bawah inisiatif Program Semarak Niaga Keluarga Malaysia (SemarakNiaga) yang ditawarkan kepada usahawan wanita untuk membantu dan menyokong perniagaan.

KELAYAKAN

 • Perusahaan mikro (Milikan Tunggal/ Perkongsian/ Syarikat Sdn. Bhd.) yang dimiliki oleh usahawan wanita iaitu sekurang-kurangnya 51% dimiliki dan dikendalikan oleh wanita warganegara Malaysia.
 • Bekerja sendiri termasuk profesional (Akauntan, Doktor, Peguam).
 • Dimiliki oleh warganegara Malaysia.
 • Perniagaan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)/ Agensi/ Badan Profesional (terpakai hanya untuk profesional).
 • Perniagaan telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan.

KADAR

 • 4.00% setahun

Dokumen yang Diperlukan

Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Lesen Perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)/ Pendaftaran badan profesional dan sijil amalan (terpakai hanya untuk profesional) yang sah.
Salinan Kad Pengenalan Pemilik Tunggal/ Rakan Kongsi/ semua Pengarah/ Pemegang Saham/ Penjamin (jika berkenaan).

Penyata Akaun Bank untuk tiga (3) bulan terkini.

Salinan bil elektrik dan air premis perniagaan.

Lain-lain dokumen sokongan tambahan sekiranya diperlukan oleh pihak Bank.

CARA MEMOHON

NOTA:

Kunjungi cawangan kami

Kunjungi Pusat Pembiayaan Perniagaan kami yang terdekat untuk maklumat lanjut ATAU muat turun Borang Permohonan DI SINI.