• SEMARAK-MULA
  Kembalikan keupayaan perniagaan anda

  Ciri-ciri

  • Tujuan Pinjaman: Modal Kerja dan Pembelian Aset
  • Amaun Pinjaman: Sehingga RM20,000
  • Tempoh Pinjaman: Sehingga 5.5 tahun termasuk 6 bulan pertama moratorium ke atas pembayaran ansuran bulanan
  MOHON SEKARANG
  SEMARAK-MULA
  Kembalikan keupayaan perniagaan anda

  Ciri-ciri

  • Tujuan Pinjaman: Modal Kerja dan Pembelian Aset
  • Amaun Pinjaman: Sehingga RM20,000
  • Tempoh Pinjaman: Sehingga 5.5 tahun termasuk 6 bulan pertama moratorium ke atas pembayaran ansuran bulanan
  MOHON SEKARANG

BSN Micro Semarak-Mula ialah satu kemudahan pinjaman mikro di bawah inisiatif Program Semarak Niaga Keluarga Malaysia (SemarakNiaga) yang ditawarkan kepada individu yang telah kehilangan pekerjaan atau graduan yang baru memulakan perniagaan.

KELAYAKAN

 • Individu yang telah kehilangan pekerjaan atau graduan universiti dan/ atau vokasional yang baru memulakan perniagaan.
 • Dimiliki oleh warganegara Malaysia.
 • Perniagaan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Perniagaan telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 bulan

KADAR

 • 4.00% setahun

Dokumen yang Diperlukan

Penyata KWSP atau bukti kehilangan pekerjaan bagi individu yang telah kehilangan pekerjaan.
Sijil akademik bagi graduan universiti dan/atau vokasional.

Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Lesen Perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang sah.

Pelan perniagaan.

Salinan Kad Pengenalan Pemilik Tunggal/ Rakan Kongsi/ semua Pengarah/ Pemegang Saham/ Penjamin (jika berkenaan).

Penyata Akaun Bank untuk tiga (3) bulan terkini.

Salinan bil elektrik dan air premis perniagaan.

Lain-lain dokumen sokongan tambahan sekiranya diperlukan oleh pihak Bank.

CARA MEMOHON

NOTA:

Kunjungi cawangan kami

Kunjungi Pusat Pembiayaan Perniagaan kami yang terdekat untuk maklumat lanjut ATAU muat turun Borang Permohonan DI SINI.