• BSN MYHOME (HARTANAH KEDIAMAN)
  Miliki kediaman idaman anda dengan mudah

  Kelayakan

  Untuk Pemohon Individu / Bersama

  • Warganegara Malaysia berumur 21 tahun ke atas (berumur tidak lebih 70* tahun semasa tempoh pinjaman tamat)
  • Mempunyai pendapatan tetap dan mampu membuat pembayaran balik
  • Mempunyai bukti pembelian hartanah atau memiliki  hartanah
  • Hartanah terletak dalam kawasan MF 6¹ ke atas
  • Hartanah dalam Pembinaan dan Hartanah Siap Dibina

  Untuk Organisasi

  • Organisasi – sama ada pemilik tunggal, perkongsian, syarikat persendirian atau syarikat awam yang dimiliki oleh warganegara Malaysia di bawah Akta Perkongsian 1961 atau Akta Syarikat 1965
  • Sudah beroperasi selama sekurang-kurangnya dua (2) tahun
  • Rekod kewangan yang stabil
  Mohon Sekarang
  BSN MYHOME (HARTANAH KEDIAMAN)
  Miliki kediaman idaman anda dengan mudah

  Kelayakan

  Untuk Pemohon Individu / Bersama

  • Warganegara Malaysia berumur 21 tahun ke atas (berumur tidak lebih 70* tahun semasa tempoh pinjaman tamat)
  • Mempunyai pendapatan tetap dan mampu membuat pembayaran balik
  • Mempunyai bukti pembelian hartanah atau memiliki  hartanah
  • Hartanah terletak dalam kawasan MF 6¹ ke atas
  • Hartanah dalam Pembinaan dan Hartanah Siap Dibina

  Untuk Organisasi

  • Organisasi – sama ada pemilik tunggal, perkongsian, syarikat persendirian atau syarikat awam yang dimiliki oleh warganegara Malaysia di bawah Akta Perkongsian 1961 atau Akta Syarikat 1965
  • Sudah beroperasi selama sekurang-kurangnya dua (2) tahun
  • Rekod kewangan yang stabil
  Mohon Sekarang

BSN MyHome (Hartanah Kediaman) membantu anda memiliki kediaman idaman anda pada kadar faedah yang rendah untuk memenuhi keperluan kewangan anda.

PILIHAN PINJAMAN

 • Pembelian rumah kediaman baharu atau rumah kediaman sedang dibangunkan.
 • Rumah kediaman baharu telah siap yang dibeli daripada pemilik.
 • Pembiayaan semula perumahan.
 • Pembelian lot banglo dan pembinaan rumah di atasnya.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

*Jika Penjamin diperlukan, dokumen yang diperlukan adalah sama seperti Pemohon.

Dokumen

 • Salinan Kad Pengenalan (pemohon / pemohon bersama)
 • Slip Gaji - asal dan salinan untuk tiga (3) bulan terkini
 • Penyata Bank untuk 3 bulan terkini
 • Penyata Bank untuk 6 bulan terkini (pendapatan lain)
 • Penyata KWSP terkini
 • Surat Pengesahan Majikan
 • Borang J / Pengisytiharan Cukai Pendapatan terkini
 • Salinan Perjanjian Jual Beli dan / atau dokumen hartanah
 • Salinan Laporan Penilaian (bagi pembelian hartanah) daripada panel penilai yang berdaftar dengan Bank
 • Penyata Bank Organisasi untuk tempoh enam (6) bulan
 • Penyata Kewangan Organisasi untuk dua (2) tahun terkini yang disahkan Badan Audit yang bertauliah
 • Borang B/BE & Resit LHDN
 • Sijil Pendaftaran Perniagaan (SSM)
 • Memorandum Persatuan (M&A) / Borang 24, Borang 44 dan Borang 49
 • Resolusi Lembaga Pengarah

PAKEJ PEMBIAYAAN SEMULA PERUMAHAN

 • Anda boleh mendapat lebihan tunai antara nilai pembiayaan perumahan  semasa  dengan nilai hartanah semasa.

CIRI-CIRI & MANFAAT

 • Tempoh pinjaman sehingga 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun* (yang mana terdahulu) ketika tempoh pinjaman tamat.
 • Margin pembiayaan sehingga 95% (tertakluk pada Terma dan Syarat) daripada harga belian daripada pemaju (termasuk MRTA).
 • Mudah dimohon - disediakan di semua Cawangan Utama BSN di seluruh negara.
 • Pelbagai pilihan saluran pembayaran: 
  • Cawangan BSN seluruh negara
  • Arahan Tetap / Akaun Simpanan
  • GIRO Antara Bank (IBG)

PAKEJ YANG DITAWARKAN

Pakej

Butiran

Pakej Cagaran Kedua

Khas untuk Kakitangan Kerajaan dan Agensi Kerajaan lain yang layak mendapat pinjaman perumahan.


Sebagai pinjaman tambahan, sekiranya pinjaman sedia ada tidak mencukupi.

Pakej 2 Generasi

Pinjaman bersama  yang terdiri daripada 2 generasi  ibu dan/atau bapa dan anak (masih di institusi pengajian dan berumur 21 tahun ke atas).


Nikmati tempoh pinjaman yang lebih lama.


Anak yang sedang melanjutkan pengajian di peringkat Diploma dan ke atas serta akan tamat pengajian dalam tempoh tiga (3) tahun.


Ibu bapa berpendapatan tetap/stabil untuk tempoh lima (5) tahun lagi.

KADAR FAEDAH

Amaun Pinjaman


 

Tempoh


 

Kadar Untung Efektif

Hartanah Siap dan Dalam Pembinaan

Non-FEC

FEC

RM100,000 dan ke bawahSepanjang tempohKAS + 3.85%KAS + 3.85%

> RM100,000 sehingga

< RM300,000

KAS + 1.45%KAS + 1.60%

RM300,000 sehingga

< RM500,000

KAS + 1.35%KAS + 1.50%

RM500,000 dan  ke atas

KAS + 1.25%KAS + 1.40%

NOTA:

 • Tambahan 0.15% ke atas kadar faedah di atas untuk pinjaman tanpa Insurans.
 • Kos kemasukan bukan kewangan (Non-FEC) adalah 90% + 5% MRTA;
 • Kos kemasukan kewangan (FEC) terpakai bagi pembeli rumah pertama dan kedua dengan margin pinjaman sehingga 90% daripada harga belian + 10% (5% MRTA + 5% Yuran Guaman dan Yuran Penilaian Harta).

Mulakan dengan Kalkulator Pinjaman kami

Ingin tahu amaun yang anda perlu bayar setiap bulan? Kami akan bantu anda membuat kiraan. 

{{lang == 'en' ? 'Kindly enter your loan details' : 'Masukkan butiran pinjaman anda di sini'}}

{{results[0] }}
{{lang == 'en' ? 'Disclaimer :' : 'Penafian :'}}
{{lang == 'en' ? ' This calculator serves as an estimate only. It is provided for illustrative purposes and is based on the accuracy of information provided. It does not constitute a quote. BSN shall not be responsible for any inaccuracies or errors resulting from the use of this calculator.' :'Kalkulator ini berfungsi sebagai anggaran sahaja. Ia disediakan untuk tujuan ilustrasi dan adalah berdasarkan ketepatan maklumat yang diberikan. Ia bukan merupakan sebut harga. BSN tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ketidaktepatan atau kesilapan yang disebabkan oleh penggunaan kalkulator ini.'}}

CAJ BAYARAN LEWAT (LPC)

1% setahun ke atas amaun tertunggak

FI & CAJ

 • PENYELESAIAN AWAL
  Anda boleh membuat penyelesaian awal untuk keseluruhan pinjaman pada bila-bila masa dengan mengemukakan notis secara bertulis kepada Bank.
 • DUTI SETEM
  Dokumen Utama - Caj Duti Setem adalah secara ad valorem.
  Dokumen-dokumen lain – RM 10.00

NOTA:

Kunjungi cawangan kami

Kunjungi cawangan kami yang terdekat atau hubungi kami untuk maklumat lanjut ATAU muat turn Borang Permohonan DI SINI.