• BSN GIRO-i PREMIUM AKAUN SYARIKAT
  Akaun Semasa Perniagaan Harian Anda

  Manfaat

  • Tiada baki minima yang perlu dikekalkan dalam akaun (berbaki sifar)
  • Tiada pencadang diperlukan semasa pembukaan akaun

  BSN Giro-i Premium Akaun Syarikat adalah berlandaskan konsep Syariah Tawarruq (Murabahah Komoditi)

  Tawarruq melibatkan dua kontrak jual beli. Kontrak pertama melibatkan penjualan aset oleh penjual kepada pembeli secara tangguh. Seterusnya, pembeli bagi urusniaga penjualan yang pertama akan menjual aset yang sama kepada pihak ketiga secara tunai dan lani (langsung).

  Mohon Sekarang
  BSN GIRO-i PREMIUM AKAUN SYARIKAT
  Akaun Semasa Perniagaan Harian Anda

  Manfaat

  • Tiada baki minima yang perlu dikekalkan dalam akaun (berbaki sifar)
  • Tiada pencadang diperlukan semasa pembukaan akaun

  BSN Giro-i Premium Akaun Syarikat adalah berlandaskan konsep Syariah Tawarruq (Murabahah Komoditi)

  Tawarruq melibatkan dua kontrak jual beli. Kontrak pertama melibatkan penjualan aset oleh penjual kepada pembeli secara tangguh. Seterusnya, pembeli bagi urusniaga penjualan yang pertama akan menjual aset yang sama kepada pihak ketiga secara tunai dan lani (langsung).

  Mohon Sekarang

CIRI-CIRI & KELAYAKAN

 • Terbuka kepada Organisasi Berasaskan Perniagaan dan Organisasi Bukan Berasaskan Perniagaan.
 • Bagi BSN GIRO-i Premium Akaun Syarikat, tiada Kadar Keuntungan Efektif (KKE) akan diperolehi oleh pelanggan.

KELAYAKAN SIMPANAN

Amaun Min. Bagi
Pembukaan Akaun
Baki Min. dalam Akaun
Perniagaan RM1,000RM0.00
Bukan PerniagaanRM1,000RM0.00

NOTA:

MOHON SEKARANG

Kunjungi cawangan kami

Kunjungi cawangan kami yang terdekat atau hubungi kami untuk maklumat lanjut

Tinggalkan butiran andaTinggalkan butiran anda dengan kami dan kami akan hubungi anda
Hantar Butiran