• PKBC
  Pembiayaan mikro yang eksklusif untuk penduduk tetap Kampung Baru Cina

  Ciri-ciri

  • Tujuan Pinjaman: Modal Kerja / Pembelian Aset / Ubahsuai Premis Perniagaan
  • Jumlah Pinjaman: RM5,000 hingga RM50,000
  • Tempoh Pinjaman: 6 bulan hingga 5 tahun
  • Jenis Sektor Perniagaan:  Peruncitan dan Pemborongan / Pembuatan / Perkhidmatan
  MOHON SEKARANG
  PKBC
  Pembiayaan mikro yang eksklusif untuk penduduk tetap Kampung Baru Cina

  Ciri-ciri

  • Tujuan Pinjaman: Modal Kerja / Pembelian Aset / Ubahsuai Premis Perniagaan
  • Jumlah Pinjaman: RM5,000 hingga RM50,000
  • Tempoh Pinjaman: 6 bulan hingga 5 tahun
  • Jenis Sektor Perniagaan:  Peruncitan dan Pemborongan / Pembuatan / Perkhidmatan
  MOHON SEKARANG

Pembiayaan perniagaan tanpa cagaran yang dikhususkan untuk penduduk tetap Perkampungan Baru Cina.

KELAYAKAN

 • Perusahaan Mikro (Syarikat Pemilikan Tunggal / Perkongsian / Syarikat Sdn. Bhd. termasuk perniagaan Profesional)
 • Dimiliki oleh warganegara Malaysia
 • Pemastautin tetap Perkampungan Baru Cina dan disahkan oleh Pegawai Kemajuan Perkampungan (PKP)
 • Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) / Badan Profesional berkaitan (untuk perniagaan Profesional)
 • Perniagaan telah beroperasi sekurang kurangnya enam (6) bulan

  Dokumen yang Diperlukan

  Pemilikan Tunggal / PerkongsianSyarikat Sdn. Bhd.
  Pendaftaran Syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Lesen Perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang sah / Sijil Amalan (untuk perniagaan profesional)

  Dokumen Disahkan Benar (Certified True Copy (CTC)) seperti berikut :

  • Borang 9, 24, 44, 49
  • Memorandum & Artikel Penubuhan (M&A)
  Pengesahan dari Pegawai Kemajuan Perkampungan (PKP) yang menyatakan pelanggan adalah pemastautin tetap Perkampungan Baru Cina Pengesahan dari Pegawai Kemajuan Perkampungan (PKP) yang menyatakan pelanggan adalah pemastautin tetap Perkampungan Baru Cina
  Salinan Kad Pengenalan Pemilik Tunggal / Rakan KongsiResolusi Ahli Lembaga Pengarah
  Penyata Akaun yang digunakan untuk tujuan percukaian (Management Account) untuk 2 tahun terkiniSalinan Kad Pengenalan semua Pengarah / Pemegang Saham / Penjamin (jika ada)
  Penyata akaun bank syarikat untuk 6 bulan terkiniPenyata Kewangan Syarikat Beraudit / Penyata Akaun yang digunapakai untuk tujuan percukaian (Management Account) untuk 2 tahun terkini
  Lain-lain dokumen sokongan tambahan sekiranya diperlukan oleh pihak Bank Penyata akaun bank syarikat untuk 6 bulan terkini
  Lain-lain dokumen sokongan tambahan sekiranya diperlukan oleh pihak Bank

  Mulakan dengan Kalkulator Pinjaman kami

  Ingin tahu amaun yang anda perlu bayar setiap bulan? Kami akan bantu anda membuat kiraan.

  {{lang == 'en' ? 'Kindly enter your loan details' : 'Masukkan butiran pinjaman anda di sini'}}

  {{results[0] }}
  {{lang == 'en' ? 'Disclaimer :' : 'Penafian :'}}
  {{lang == 'en' ? ' This calculator serves as an estimate only. It is provided for illustrative purposes and is based on the accuracy of information provided. It does not constitute a quote. BSN shall not be responsible for any inaccuracies or errors resulting from the use of this calculator.' :'Kalkulator ini berfungsi sebagai anggaran sahaja. Ia disediakan untuk tujuan ilustrasi dan adalah berdasarkan ketepatan maklumat yang diberikan. Ia bukan merupakan sebut harga. BSN tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ketidaktepatan atau kesilapan yang disebabkan oleh penggunaan kalkulator ini.'}}

  CARA MEMOHON

  NOTA: 

  • Semua dokumen perlu disahkan oleh pihak bank atau majikan penjamin.
  • Lihat Penyata Pendedahan Produk.
  • Tertakluk pada Terma & Syarat.

  Kunjungi cawangan kami

  Kunjungi Pusat Pembiayaan Perniagaan kami yang terdekat untuk maklumat lanjut ATAU muat turun Borang Permohonan DI SINI.