• BSN MyRinggit-i PROFESSIONAL
  Mencipta peluang kewangan untuk profesional

  Kelayakan

  • Warganegara Malaysia
  • Berumur 18 tahun dan tidak melebihi umur persaraan atau 65 tahun semasa tamat pembiayaan, yang mana lebih awal
  • Berpendapatan tetap dengan minimum pendapatan kasar RM3,000 sebulan
  • Tempoh perkhidmatan minimum:
   • Kakitangan berstatus tetap: 3 bulan
   • Kakitangan berstatus kontrak: 6 bulan
  • Untuk Milikan Tunggal atau Perkongsian, perniagaan telah dikendalikan sekurang-kurangnya 2 tahun
  • Layak untuk semua profesional yang disenaraikan di bawah:
   • Doktor Perubatan
   • Doktor Gigi
   • Akauntan & Juruaudit
   • Pensyarah
   • Jurutera
   • Arkitek
   • Ahli Farmasi
   • Juruukur Bahan
   • Veterinar
   • Pakar Optik/ Optometri
   • Aktuari
   • Ahli Geologi
   • C-Level
  Konsep Syariah

  Tawarruq melibatkan dua kontrak jual beli. Kontrak pertama melibatkan penjualan aset oleh penjual kepada pembeli secara tangguh. Seterusnya, pembeli bagi urusniaga penjualan yang pertama akan menjual aset yang sama kepada pihak ketiga secara tunai dan lani.

  Mohon Sekarang
  BSN MyRinggit-i PROFESSIONAL
  Mencipta peluang kewangan untuk profesional

  Kelayakan

  • Warganegara Malaysia
  • Berumur 18 tahun dan tidak melebihi umur persaraan atau 65 tahun semasa tamat pembiayaan, yang mana lebih awal
  • Berpendapatan tetap dengan minimum pendapatan kasar RM3,000 sebulan
  • Tempoh perkhidmatan minimum:
   • Kakitangan berstatus tetap: 3 bulan
   • Kakitangan berstatus kontrak: 6 bulan
  • Untuk Milikan Tunggal atau Perkongsian, perniagaan telah dikendalikan sekurang-kurangnya 2 tahun
  • Layak untuk semua profesional yang disenaraikan di bawah:
   • Doktor Perubatan
   • Doktor Gigi
   • Akauntan & Juruaudit
   • Pensyarah
   • Jurutera
   • Arkitek
   • Ahli Farmasi
   • Juruukur Bahan
   • Veterinar
   • Pakar Optik/ Optometri
   • Aktuari
   • Ahli Geologi
   • C-Level
  Konsep Syariah

  Tawarruq melibatkan dua kontrak jual beli. Kontrak pertama melibatkan penjualan aset oleh penjual kepada pembeli secara tangguh. Seterusnya, pembeli bagi urusniaga penjualan yang pertama akan menjual aset yang sama kepada pihak ketiga secara tunai dan lani.

  Mohon Sekarang

BSN MyRinggit-i Professional direka khusus untuk membantu profesional mendapatkan pembiayaan peribadi yang mereka perlukan. Tidak memerlukan penjamin.

CIRI-CIRI

 • Kaedah pembayaran adalah melalui Arahan Tetap BSN atau Potongan Gaji.
 • Tidak perlu penjamin.

Had Pembiayaan

Minimum

RM10,000

Maksimum

Sehingga RM400,000

KADAR

Kaedah BayaranTempoh PembiayaanKadar Keuntungan
(setahun)
Arahan Tetap BSN1 - 3 tahunKAS + 2.85%
4 - 10 tahunKAS + 3.30%
Potongan Gaji1 - 3 tahunKAS + 2.65%
4 - 10 tahunKAS + 2.85%

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

 • Berpendapatan Tetap
 1. Salinan Kad Pengenalan
 2. Slip gaji 2 bulan terkini
 3. Surat Pengesahan Majikan
 4. Bukti pensijilan/ pendaftaran dengan Lembaga Perakuan/ Institusi Pendaftaran Keahlian mengikut profesion masing-masing
 5. Sekurang-kurangnya satu daripada dokumen berikut:
  • Penyata pendapatan terkini (Borang EA/EC atau e-B/e-BT); atau
  • Penyata Bank 3 bulan terkini dimana gaji dikreditkan; atau
  • Sebarang dokumen sokongan seperti penyata KWSP terkini

 • Milikan Tunggal/ Perkongsian
 1. Salinan Kad Pengenalan
 2. Pendaftaran perniagaan
 3. Penyata bank 6 bulan terkini pemohon
 4. Penyata pendapatan tahunan terkini (borang EA/ EC atau e-B/ e-BT) berserta resit pembayaran
 5. Penyata Kewangan bagi 2 tahun terkini
 6. Bukti pensijilan/ pendaftaran dengan Lembaga Perakuan/ Institusi Pendaftaran Keahlian mengikut profesion masing-masing
 1. Salinan Kad Pengenalan
 2. Slip gaji untuk 2 bulan terkini
 3. Surat Pengesahan Majikan
 4. Borang Potongan Gaji
 5. Bukti pensijilan/ pendaftaran dengan Lembaga Perakuan/ Institusi Pendaftaran Keahlian mengikut profesion masing-masing

Mulakan dengan Kalkulator Pembiayaan kami

Ingin tahu amaun yang anda perlu bayar setiap bulan? Kami akan bantu anda membuat kiraan.

{{lang == 'en' ? 'Kindly enter your financing details' : 'Masukkan butiran pembiayaan anda di sini'}}

{{results[0] }}
{{lang == 'en' ? 'Disclaimer :' : 'Penafian :'}}
{{lang == 'en' ? ' This calculator serves as an estimate only. It is provided for illustrative purposes and is based on the accuracy of information provided. It does not constitute a quote. BSN shall not be responsible for any inaccuracies or errors resulting from the use of this calculator.' :'Kalkulator ini berfungsi sebagai anggaran sahaja. Ia disediakan untuk tujuan ilustrasi dan adalah berdasarkan ketepatan maklumat yang diberikan. Ia bukan merupakan sebut harga. BSN tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ketidaktepatan atau kesilapan yang disebabkan oleh penggunaan kalkulator ini.'}}

CAJ BAYARAN LEWAT

Caj Bayaran Lewat akan dikenakan berdasarkan kepada Ta’widh (Ganti Rugi).

Dalam tempoh pembiayaan Caj Lewat Bayar sebanyak 1% setahun akan dikenakan ke atas amaun ansuran bulanan yang tertunggak sekiranya anda gagal membayar mana-mana bayaran ansuran bulanan dalam tempoh yang ditetapkan dari tarikh bermulanya pembiayaan dikeluarkan sehingga tarikh matang pembiayaan.
Setelah tamat tempoh pembiayaan Kadar Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam (IIMM) akan dikenakan atas kegagalan membayar keseluruhan jumlah baki tertunggak selepas tempoh matang atau selepas penghakiman diperolehi, yang mana terdahulu.

NOTA:

Kunjungi cawangan kami

Kunjungi cawangan kami yang terdekat atau hubungi kami untuk maklumat lanjut ATAU muat turun Borang Permohonan DI SINI.