• BSN MyRinggit-i (FIE)
  Mencipta peluang kewangan untuk Kakitangan Institusi Kewangan

  Kelayakan

  • Warganegara Malaysia
  • Berumur 18 tahun dan ke atas (tidak melebihi umur persaraan atau 60 tahun semasa tamat pembiayaan, yang mana lebih awal)
  • Kakitangan di *Institusi Kewangan berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia (BNM)
  • Berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun dalam industri perbankan
  • Pendapatan bulanan minima:
   • Kakitangan tetap: RM3,000 (gaji pokok + elaun tetap)
   • Kakitangan kontrak: RM10,000 (gaji pokok + elaun tetap)
  • Pemegang Akaun BSN Giro/i

   *Nota: Tidak termasuk Institusi Kewangan yang mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA).

  Konsep Syariah

  Tawarruq melibatkan dua kontrak jual beli. Kontrak pertama melibatkan penjualan aset oleh penjual kepada pembeli secara tangguh. Seterusnya, pembeli bagi urusniaga penjualan yang pertama akan menjual aset yang sama kepada pihak ketiga secara tunai dan lani.

  Mohon Sekarang
  BSN MyRinggit-i (FIE)
  Mencipta peluang kewangan untuk Kakitangan Institusi Kewangan

  Kelayakan

  • Warganegara Malaysia
  • Berumur 18 tahun dan ke atas (tidak melebihi umur persaraan atau 60 tahun semasa tamat pembiayaan, yang mana lebih awal)
  • Kakitangan di *Institusi Kewangan berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia (BNM)
  • Berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun dalam industri perbankan
  • Pendapatan bulanan minima:
   • Kakitangan tetap: RM3,000 (gaji pokok + elaun tetap)
   • Kakitangan kontrak: RM10,000 (gaji pokok + elaun tetap)
  • Pemegang Akaun BSN Giro/i

   *Nota: Tidak termasuk Institusi Kewangan yang mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA).

  Konsep Syariah

  Tawarruq melibatkan dua kontrak jual beli. Kontrak pertama melibatkan penjualan aset oleh penjual kepada pembeli secara tangguh. Seterusnya, pembeli bagi urusniaga penjualan yang pertama akan menjual aset yang sama kepada pihak ketiga secara tunai dan lani.

  Mohon Sekarang

BSN MyRinggit-i FIE direka khusus untuk membantu kakitangan institusi kewangan mendapatkan pembiayaan peribadi yang mereka perlukan.

CIRI-CIRI

 • Kaedah pembayaran adalah melalui Arahan Tetap BSN.
 • Penjamin tidak diperlukan.

maklumat pembiayaan

Had PembiayaanMinimum: RM5,000
Maksimum: RM250,000
Kadar KeuntunganKAS + 2.77%
Tempoh PembiayaanMinimum: 2 tahun
Maksimum: 10 tahun

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Salinan Kad Pengenalan (depan dan belakang)
Slip gaji untuk 2 bulan terkini
Surat Pengesahan Majikan
Penyata KWSP terkini

Mulakan dengan Kalkulator Pembiayaan kami

Ingin tahu amaun yang anda perlu bayar setiap bulan? Kami akan bantu anda membuat kiraan.

{{lang == 'en' ? 'Kindly enter your financing details' : 'Masukkan butiran pembiayaan anda di sini'}}

{{results[0] }}
{{lang == 'en' ? 'Disclaimer :' : 'Penafian :'}}
{{lang == 'en' ? ' This calculator serves as an estimate only. It is provided for illustrative purposes and is based on the accuracy of information provided. It does not constitute a quote. BSN shall not be responsible for any inaccuracies or errors resulting from the use of this calculator.' :'Kalkulator ini berfungsi sebagai anggaran sahaja. Ia disediakan untuk tujuan ilustrasi dan adalah berdasarkan ketepatan maklumat yang diberikan. Ia bukan merupakan sebut harga. BSN tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ketidaktepatan atau kesilapan yang disebabkan oleh penggunaan kalkulator ini.'}}

CAJ BAYARAN LEWAT 

Caj Bayaran Lewat akan dikenakan berdasarkan kepada Ta’widh (Ganti Rugi).

Dalam Tempoh Pembiayaan

Setelah tamat tempoh Pembiayaan

NOTA:

Kunjungi cawangan kami

Kunjungi cawangan kami yang terdekat atau hubungi kami untuk maklumat lanjut ATAU muat turun Borang Permohonan DI SINI.