NOTA:

  • Semua fi dan caj yang dikenakan ke atas Akaun Kad Kredit/-i anda kecuali Caj Bayaran Lewat dan Caj Kewangan ke atas transaksi runcit/ pendahuluan tunai adalah tertakluk pada Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) dan / atau sebarang cukai yang dikenakan atau akan dikenakan oleh Kerajaan Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa  di Malaysia, dikira pada kadar semasa.
  • Semua Fi dan Caj yang dikenakan ke atas Kad Debit Visa BSN anda adalah tertakluk pada sebarang cukai yang dikenakan atau akan dikenakan oleh Kerajaan Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa di Malaysia, dikira pada kadar semasa.